Sunday, May 30, 2010

RUKUN SHAHADAH

RUKUN SHAHADAH

1. Mengisbatkan Zatullah

2. Mengisbatkan Sifatullah

3. Mengisbatkan Af'al Allah.

4. Menetapkan kebenaran Rasulullah


SYARAT SAH SHAHADAH EMPAT PERKARA

1. Diikrarkan

2. Diiktiqadkan

3. Diiktirafkan

4. Diamalkan


FARDHU SHAHADAH DUA PERKARA.

1. Ikrar dengan lidah

2. Tasdiq dengan hati


BINASA SHAHADAH EMPAT PERKARA.

1. Menduakan Allah.

2. Syak dalam hatinya.

3. Menyangkal dirinya dijadikan oleh Allah.

4. Tiada mengisbatkan Zatullah.

InsyaALLAH akan bersambung lagi

No comments:

Post a Comment